CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCIC - Địa chỉ: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội .
 ĐT: 024.37171843  -  Phòng Kinh doanh: 024.37530888; Hot line: 0918.115.659
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
1. Hội đồng thành viên:
-    Ông Nguyễn Viết Trường
-    Ông Vũ Mạnh Quyền
-    Ông Trần Trọng Bình
-    Bà Nguyễn Thùy Dương
-    Ông Phùng Minh Trang

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty
 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

 
    Cơ cấu bộ máy công ty được bố trí theo mô hình do Hội đồng thành viên và Ban giám đốc đề ra với tiêu chí "đơn giản, hiệu quả" công ty chủ yếu chú trọng vào việc quản lý điều hành, giải quyết các vấn đề giữa công ty và quý khách hàng một cách nhanh nhất. Thêm vào đó với đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng cùng các đối tác uy tín đã mang đến sự yên tâm, tin tưởng cho quý khách hàng.    

Nhân lực phân bổ cho các vị trí của bộ máy công ty như sau:
    1. Ban Giám đốc: 02 người
    2. Phòng Ban chức năng: 17 người
    3. Các bộ phận khác: 43 người

3. Tổng số lao động hiện có của công ty: 66 người
Trong đó: 
    + Trình độ Thạc sĩ: 06 người
    + Trình độ Đại học: 24 người
    + Trình độ Cao đẳng: 10 người
    + Trình độ Trung cấp: 07 người
    + Học nghề: 19 người