CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCIC
Địa chỉ: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội .
 ĐT: 024.37171843  -  Phòng Kinh doanh: 024.37530888; Hot line: 0918.115.659
GIỚI THIỆU NĂNG LỰC
1. Chứng nhận đủ điều kiện QLVH:  Được cấp từ Cục quản lý nhà và thị trường BĐS thuộc Bộ Xây Dựng.
2. Các chứng chỉ đào tạo QLVH: Công ty TNHH dịch vụ đô thị Hancic là đơn vị luôn quan tâm và chú trọng đến việc bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho các CBCNV với mong muốn đáp ứng một cách tốt nhất nhu của quý khách hàng.
Trưởng phòng quản lý chất lượng dịch vụ
 
3. Nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: là một trong nhưng yêu cầu bắt buộc khi đảm nhiệm công tác quản lý vận hành chung cư